به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه کشور سال 1403، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک‌واحد درصد به­ عنوان سهم دولت افزایش یافته  است.

در همین راستا سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای به شرح زیر، این موضوع را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است: