اسپیدتست ماهانه گزارشی درباره سرعت اینترنت ثابت و موبایل در جهان و کشورهای مختلف منتشر می‌کند و حالا طبق جدیدترین گزارش آن برای ماه نوامبر 2023، سرعت اینترنت ثابت در ایران کاهش یافته است.

در گزارش اسپید تست در ماه نوامبر میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل در دنیا نسبت به گزارش قبلی اسپیدتست افزایش یافته است. میانگین سرعت اینترنت موبایل جهان از 48.47 مگابیت بر ثانیه، به 48.61 مگابیت بر ثانیه رسیده و میانگین سرعت اینترنت ثابت هم از 87.92 مگابیت بر ثانیه، به 90.21 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

طبق گزارش اسپیدتست برای ماه نوامبر، سرعت اینترنت ثابت در ایران و رتبه کشورمان کاهش یافته است. بااین‌حال، با افزایش سرعت اینترنت موبایل روبه‌رو هستیم که البته تأثیری روی رتبه ایران نداشته است. سرعت اینترنت ثابت در ایران از 13.03 مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی به 12.76 مگابیت بر ثانیه کاهش یافته و همچنین رتبه کشورمان با یک پله کاهش، به رتبه 154 رسیده است.

برخلاف اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل در ایران افزایش یافته است. سرعت اینترنت موبایل کشورمان از 31.66 مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به 31.82 مگابیت بر ثانیه رسیده؛ بااین‌حال، رتبه کشورمان تغییری نداشته است. ایران در رتبه 75ام فهرست سریع‌ترین اینترنت موبایل جهان قرار دارد.

در سطح جهان، سنگاپور همچنان سریع‌ترین اینترنت ثابت جهان را در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد و میانگین سرعت اینترنت ثابت در این کشور برابر 263.51 مگابیت بر ثانیه است. در رتبه دوم و سوم به‌ترتیب هنگ‌کنگ و شیلی با میانگین سرعت 259.02 و 249.82 مگابیت بر ثانیه به‌چشم می‌خورند.

در بخش اینترنت موبایل، امارات همچنان با میانگین سرعت 324.92 مگابیت بر ثانیه و افزایش چشمگیر نسبت به گزارش قبلی، در صدر فهرست قرار دارد. در رتبه دوم قطر به‌چشم می‌خورد و کویت با میانگین سرعت 189.11 مگابیت بر ثانیه در رتبه سوم قرار دارد.