عوامل مؤثر بر قیمت خودرو

1. بازار، بیشترین تأثیر روی قیمت های خودرو در آینده دارد. اگر بازار پیش بینی شود که قیمت خودرو در شرایط بازاری خاص متوسط کننده یا معیاری کاهش یا افزایش می کند، تأثیر قیمت روی فروش خودرو، به قدردانی بیشتر می شود.

2. نرخ ارزی، یعنی نسبت بین سکه دولتی کشور و واحد ارز مهم در تأثیر گذار بر قیمت های خودرو در آینده است ،بنابراین قیمت را اگر بتوانستید از نظر نرخ ارز پیش بینی کرد، می شود بدانید که آیا یک سیکل خودرو یا یک کلاس خودرو بصورت کاهشی یا افزایشی هستند.

3. قیمت مواد اولیه و سوخت، فزایش قیمت های مواد اولیه و سوخت می تواند منجر به افزایش قیمت خودروها شود. نرخ بهبود تکنولوژی در صنعت خودروسازی نیز می تواند مشخص کند که هزینه های طراحی، اجرا و مواد اولیه موجود خواهد بود. بدین منظور، هیچ قیمت مناسبی را برای فروش کمتر از هزینه های نهایی ارائه نمی دهند. بنابراین، با افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت ممکن است هزینه های نهایی مانند قیمت فروش به کاربر نیز افزایش یابد.

4. نیاز مردم، انتخاب خودروهایی که به توانایی مردم پوشش دهد، منجر به افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

5. سیاست‌های دولت، سیاست‌های دولت نیز می‌تواند بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد. در صورتی که دولت با هدف حمایت از صنعت خودروسازی، تخفیف‌های مالی و مالیاتی اعمال کند، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

درحال حاضر خودرو بخریم یا خیر؟

خریداری خودرو بخشی از تصمیم‌گیری هایی است که باید به دقت و با توجه به نیاز‌های شخصی شما ، شرایط بازار، عرضه و تقاضا و امکانات و خصوصیات خودروی مود نظر شما انجام داده شود.