جذام چیست؟

یک بیماری مزمن و مسری که از طریق باسیلی (باکتری) مقاوم به نام مایکو باکتریوم لپرا به وجود می آید؛ این بماری علائم آشکاری دارد و بیشتر هدف آن پوست واعصاب میزبان است ولی سایر اعضای بدن هم از این بیماری مصون نیستند و به مرور باعث به وجود آمدن ضایعه هایی در صورت دست و پا و چشم ها شود و حتی باعث ضعف ماهیچه ها و فلج و افتادگی عضو و کوری افراد شود.

از این بیماری به خوره هم یاد میکنند ولی اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان و بهبود است.

میزان شیوع بیماری در ایران

 در ایران خراسان جنوبی بیشترین میزان شیوع این بیماری را دارد و طبق آمار 86% موارد ابتلا در مناطق شهری و 14% در روستا زندگی میکنند و همچنین 20% موارد زن ها و 80% را مردها تشکیل میدهد.

علائم بیماری جذام

رنگ پریدگی پوست و بی‌حسی، اولین علائم جذام هستند. در برخی بیماران، بسیاری از اندام‌های دیگر مانند غدد لنفاوی، بینی، بیضه و کلیه‌ها نیز ممکن است درگیر شوند اما مهمترین معلولیت ناشی از جذام، درگیری اعصاب بالاتنه است که درنتیجه آن، بی‌حسی یا اختلال حرکتی در یک سری عضلات مشخص، به وجود می‌آید.

راه های انتقال بیماری جذام

تنفس

انتقال از مادر به جنین

دستگاه گوارش

تماس با زخم یک بیمار

تماس با حیوانات

تماس با خاک و حشرات ومحیط آلوده

روش تشخیص بیماری جذام

اگر فردی علائمی که در بالا ذکر شد را داشت می تواند به پزشک مراجعه کرده و از طریق آزمایشی بیوپسی ( برداشتن نمونه پوستی یا عصبی ) که پزشک معالج تجویز میکند بیماری را تشخیص دهند.