بنا بر گزارشات آی‌ای یا همان دفتر ثبت اختراعات آفریقای جنوبی، این اولین امتیاز حق اختراع در جهان است که به یک اختراع ثبت شده توسط هوش مصنوعی به نام "دابوس"(DABUS) اعطا شده است.

جالب است بدانید این اختراع مربوط به ابداع یک ظرف غذای مخصوص و خلاقانه است که بر اساس هندسه فراکتال و برای جابجایی آسان توسط ربات‌ ها طراحی شده است.

این حق اختراع اعتا شده ، "دابوس" را تحت عنوان مخترع ذکر می‌کند و نشانگر آن است  که این اختراع به طور کاملا خودکار توسط یک هوش مصنوعی ایجاد شده است.

"دابوس" نوعی هوش مصنوعی است که اغلب به عنوان ماشین‌های خلاقیت نامیده می‌شوند، زیرا آن ها قادر به عملکرد آزاد و به شیوه های پیچیده هستند.

داده ‌های آن ها را می‌توان با ماشین‌ های خلاقیت پردازش و تجزیه و تحلیل کرد.

همچنین آن ها میتوانند مانند یک کودک یاد بگیرند و سپس قادر خواهند بود بدون نیاز به انسان ها و به طور کاملا مستقل عمل کنند.

در نتیجه این فرآیند آن ها میتواند  در حل مشکلاتی دخیل باشند که انسان‌ها نمیتوانند آن را سریع حل کنند.

اما متاسفانه لازم به ذکر است که آفریقای جنوبی دارای یک سیستم مناسب برای بررسی حق اختراع نیست.

در نتیجه اهمیت پذیرش این اختراع ممکن است کمتر از سایر کشورهای پیشرفته باشد.

اما با این حال این پیشرفت یک نقطه عطف مهم و قابل توجه در دنیای پیشرفت هوش مصنوعی به حساب  می آید.