دانشمندان در حال کشف روش‌هایی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی بتوانند به نوعی به اشخاص   جاودانگی دیجیتال اعطا کنند و شخصیت افراد گذشته را به شکل مجازی حفظ کرده و سپس به آن ‌ها امکان تکامل بدهد.

کارشناسان حوزه هوش مصنوعی در حال انجام بررسی و تحقیقاتی هستند که چگونه با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند نسخه‌ هایی از افراد را پس از مرگشان ایجاد کند؛ زیرا این تحقیقات در صورت موفقیت آمیز بودن، نه تنها به عنوان نمونه ‌های استاتیک به نفع عزیزانشان است بلکه به عنوان موجودات دیجیتالی در حال تکامل ممکن است شرکت‌ها را هدایت کنند یا بر وقایع جهان تأثیرهای چشم گیری بگذارند.

در رابطه با این مبحث، شرکت مایکروسافت نیز اخیراً روشی برای استفاده از chatbots برای حفظ شخصیت‌های تاریخی و افراد زنده به ثبت رسانده.

ناگفته نماند سخنگوی این شرکت اظهار داشته که مایکروسافت هیچ برنامه‌ ای برای استفاده از این روش ندارد.اشخاص دیجیتال میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، از ربات‌های چت گرفته تا ربات‌های انیماتونیک گرفته که مانند اشخاص واقعی حرکت یا صحبت میکنند.

پیش تر نیز، هولوگرام هنرمندان موسیقی فوت شده، مانند روی اوربیسون و توپاک شکور، با موفقیت روی صحنه اجرا شده اند.

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، باید منتظر نمونه های واقعی تر و تحقق بزرگترین رویای انسان ها، یعنی جاودانگی اما از نوع دیجیتال آن باشیم.