پیش تر فیسبوک اعلام کرده بود تمامی کاربران تا 25 اردیبهشت ماه موظفند با قوانین جدید حریم خصوصی واتساپ موافقت کنند و در غیر این صورت، عملکردهای این پیامرسان برایشان محدود میشود.گویا به تازگی این شرکت از شرط جنجالی خود منصرف شده وهمچنین سخنگوی واتس‌اپ در طی بیانیه‌ ای می ‌گوید: (با بحث‌هایی که با مقامات و کارشناسان مختلف حوزه حریم خصوصی داشتیم، می‌خواهیم تصریح کنیم که عملکرد واتس‌اپ را برای کسانی که این به‌روزرسانی قوانین را نپذیرفته‌اند، محدود نخواهیم کرد.)

اجرای این قوانین چالش ها و اعتراضات زیادی را در مورد اشتراک اطلاعات با فیسبوک به دنبال داشت هرچند به موجب قانونی که در سال 2016 تصویب شد، بخشی از اطلاعات کاربران از جمله شماره تلفن آن‌ ها با فیسبوک به اشتراک گذاشته می‌شود.اما واتساپ تاکید دارد که این به‌روزرسانی فرق می‌کند و مربوط به پیام‌هایی است که از طریق این پیام ‌رسان به کسب و کارها فرستاده می‌شود و این پیام‌ها اکنون ممکن است روی سرورهای فیسبوک ذخیره ‌سازی شوند.همچنین واتساپ اعلام کرده اکثر کاربران جدیدی که این قوانین و مقررات را مشاهده کرده اند آن ها را پذیرفته اند.

کاربران قدیمی هم در صورت نپذیرفتن قوانین محدود نخواهند شد اما هر چند وقت یکبار اعلانی مبتنی بر پذیرفتن قوانین و مقررات دریافت میکنند.