برای کاربران اندروید:در ابتدا وارد تنظیمات (Setting)1. موبایلتان شوید.سپس (Simcard and mobile network)3.(Access point names)4. یا همان APN(Add APN)5.در صفحه ظاهر شده، در قسمت Name یک نام به دلخواه خود انتخاب میکنید.در قسمت APN:-اگر سیم کارت شما همراه اول بود: mcinet-اگر سیم کارت شما ایرانسل بود:mtnirancel-اگر سیم کارت شما رایتل بود:rightelسپس بدون تغییر دادن قسمت های دیگر، تغییرات را ذخیره میکنیم.