یکی از مدرسان و تحلیلگران بازار سرمایه با اشاره به نوسانات سیاسی در کشور و جهان و تاثیرات آن در بورس گفت:انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جو روانی و سیاسی کشور تاثیر گذار است و سرمایه گذاران باید ابزار اختیار معامله را بدانند و این ریسک را درک کنند که تمام سرمایه ی خود را در یک حوزه وارد نکنند. مثال وقتی شما ماشین خود را بیمه میکنید احتمال بروز هر اتفاقی را میدهید. در بازار سرمایه نیز چنین است.او در ادامه افزود در ماه های آینده شاهد تغییرات جدی در پهنه ی سیاسی کشور خواهیم بود و این تغییرات تاثیر خود را در وضعیت اقتصادی و همچنین بازار سرمایه نیز میگذارد بنابراین سرمایه گذاران در بازار بورس باید به این نکته ی مهم توجه زیادی داشته باشند.وی درباره ی سیر صعودی یا نزولی بودن بازار سهام تا پایان سال هم گفت: ممکن است بازار بورس به سمت خنثی شدن برود. اصلاحی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد شیب خیلی زیادی داشت و تقریبا سودهایی که از این طریق به دست آمده بود بازگردانده شد.وی افزود در یکی دو ماه آینده بعید است که صعود یا نزول بازار سرمایه پرشیب باشد بلکه انتظار میرود تا انتخابات 1400 ایران در بورس یک رشد موج پنجی را خواهیم داشت و در بهمن ماه شاخص کل بورس و صنایع و شرکت ها دچار تحرکات جدی خواهد بود. پیشنهادم به سرمایه گذاران این است که بازار را رها نکنند و توصیه ام این است که سرمایه ی خود را به دست شرکت های سرمایه گذاری بسپارند و یا از مشاوران متخصصان این رشته کمک بگیرند.شرط پیروزی در این راه یادگیری مشاوره و صبوری است.  <<به نقل از شهاب موسوی>>