قیمت هر دلار آمریکا امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۹۹ برای چندمین بار در صرافی‌ ملی تغییر کرد و ۲۸ هزار و ۹۸۰ تومان عرضه شد که در مقایسه با آخرین نرخ امروز ۷۰۰ تومان دیگر کاهش داشت.

قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۸ هزار و ۹۸۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که نسبت به آخرین نرخ امروز ۷۰۰ تومان دیگر ارزان شد.  در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۲,۰۷۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۴,۲۵۰ تومان است که در مقایسه با آخرین نرخ امروز ۷۵۰ دیگر کاهش داشت.