فناوری ADSL که مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line می باشد و در فارسی به آن خط دیجیتال مشترک نامتقارن یا خط اشتراک دیجیتال نامتقارن می گویند از خانواده فناوری خط اشتراک دیجیتال(Digital subscriber Line) است. خانواده فناوری خط اشتراک دیجیتال به صورت xDSL نامگذاری می شود که حرف X با حروف دیگر جایگزین می شود و زیر مجموعه فناوری های آن مانند ADSL و SDSL را شکل می دهند که ما در این مقاله تنها به توضیح نوع ADSL آن و نحوه عملکرد و تفاوت آن با دیگر انواع فناوری خط اشتراک دیجیتال می پردازیم.

بطور کل فناوری DSL از خطوط تلفن ثابت و از نوع سیم مسی برای انتقال دیتا(داده) بهره می گیرد که برای راه اندازی و استفاده از این نوع از روش انتقال داده و استفاده از شبکه اینترنت، ما نیازمند تجهیزات مختلفی در شبکه مربوطه هستیم که در نقطه انتهایی شبکه یعنی فاصله بین مراکز مخابراتی و ساختمان مشترک این نوع از سرویس های انتقال داده(اینترنت) از تجهیزاتی مانند DSLAM ها، مودم، پورت، روتر و امثالهم استفاده می شود.

در واقع برای فعال شدن سرویس های ADSL مشترکین خطوط ثابت تلفن باید درخواست خود را به یکی از شرکت های دارنده مجوز ارائه سرویس های اینترنتی ADSL که فهرست آن در مقاله فهرست دارندگان پروانه FCP و سروکو(ServCo) در ایران آورده شده است و شرکت شبکه ارتباط شبدیز https://www.shabdiznet.com/ از جمله آنهاست، ارائه داده و این شرکت های FCP یا سروکو درخواست رانژه خط به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده که درصورت امکان(یعنی وجود پورت در مرکز مخابراتی و دیگر امکانات) خط آنها رانژه شده و مشترک(صاحب خط تلفن) در خانه/ساختمان خود می تواند تنها با نصب یک مودم – یعنی اتصال آن از طریق کابل مخصوص به خط تلفن) و کامپیوتر خود و انجام تنظیمات مودم- از سرویس اینترنتی ADSL استفاده نماید.

فناوری ADSL که همانطور که ذکر شد، یک نوع از فناوری DSL است، بیشتر برای مشترکین خانگی که تنها نیازمند دانلود/بارگذاری داده ها هستند، کاربرد داشته و مورد استفاده می باشد. زیرا همانطور که از نام این نوع از فناوری و سرویس ها بر می آیدAsymmetric یعنی نامتقارن هستند، بدین معنا که در تبادل داده ها سرعت ارسال و دریافت داده ها در این فناوری شبکه نامتقارن است بدین صورت که سرعت دریافت داده ها(یعنی همان دانلود) بیش از سرعت ارسال داده ها(یعنی آپلود) می باشد.

این فناوری از لحاظ سرعت ارتباط نسخه های مختلفی دارد که به ترتیب شامل ADSL, ADSL2, ADSL2+ می شود. یعنی فناوری های ADSL2 و ADSL2+ سرعت بالاتری از ADSL دارند. همه این سه حالت فناوری ADSL بر یک بستر ارتباطی یعنی همان سیم مسی عمل می کنند و فعال می شوند، اما بسته به تجهیزات مورد استفاده در مراکز مخابراتی، کافو ها و عوامل دیگر از جمله طول سیم کشی از ساختمان تا مرکز مخابراتی کیفیت و سرعت سرویس های ADSL متفاوت است.