در روز های اخیر، با توجه به پیشروی و فتح خاک افغانستان توسط طالبان، احتمالا شاهد افزایش تقاضای بازار و قیمت دلار هرات خواهیم بود.

از دلایل این افزایش قیمت ارز و دلاراین است که اشغال این کشور موجب شده تا بسیاری از مردم و شهروندان افغان، اموال و دارایی های خود را به دلار تبدیل کنند.
این تبدیل دلایل بسیاری دارد. گروهی قصد مهاجرت به کشورهای مختلف از جمله ایران را دارند و گروهی دیگر ترس از دست رفتن ارزش مال و اموالشان را دارند.

این افزایش قیمت ها در بازار هرات به طور قطع بر اقتصاد ایران نیز تاثیرات فراوان خواهد داشت زیرا قیمت دلار بازار هرات و تهران به هم وابسته است.

علاوه بر تمام این ها، افغانستان در سال های اخیر یکی از 5 کشور اصلی و مقصد صادرات ایران بوده است.
با توجه به وضعیت کنونی این کشور، پیش بینی میشود این صادرات افت شدیدی را تجربه کند و باعث افزایش قیمت ارز و دلار شود چرا که دیگر ارز کمتری از هرات به تهران وارد میشود.