نرخ ارز در واقع به واحد پول ملی اطلاق میشود که در جهت دسترسی به پول خارجی صرف شود.
دلیل تفاوت نرخ ارزها به تحریم های خارجی مرتبط و وابستته به شرایط اقتصادی کشور است.
در وضعیت مطلوب اقتصادی کشور نرخ دلار و ارز پایین و در شرایط نامطلوب و نابسامان نرخ دلار و ارز بالاست.

ارز و دلار دولتی با نرخ رسمی دولتی به بازار و مردم عرضه میشود.
این دلار ها در نازل ترین نرخ ارزی قرار دارند.
اما نکته مهم در رابطه با دلار دولتی یا مبادله ای این است که این نوع ارز باید صرف مسائل و مصارف معینی بشود.

ارز دولتی یا مبادله ای توسط دولت و در مرکز مبادلات ارزی موجود است.
نهیه دلار دولتی یا مبادله ای بسیار سخت و وقت گیر است هرچند همه ی مردم و صرافان نیز قادر به دریافت آن نیستند!

علاوه بر آن دلار دولتی یا مبادله ای را نمیتوان برای واردات هرکالایی دریافت و استفاده کرد.
همچنین در دریافت آن محدودیت های شدیدی اعمال میشود که فرایند دریافت آن را سخت تر میکند.