این سوال و ماهیت دلار از جهات مختلف و بسیاری حائز اهمیت فراوان است.
یکی از دلایل این است که دلار واحد پول ایالات متحده است و حتی سکه ها و ارز های ایالات متحده و اسکناس و اسکناس فدرال و ... و حق قانونی بدهی ها و حتی هزینه های عمومی از جمله مالیات و عوارض و ... با این واحد محاسبه میشود.

اگر چه اساسنامه پولی فعلی هنوز هم دلار را به درستی تعریف نمیکند.
اکثریت قابل توجهی از مردنم اسکناس دلار فدرال رزرو یا همان (FRN) را با دلار اشتباه میگیرند.

جالب است بدانید هیچ قانونی تا کنون FRN را دلار تعریف نکرده است.
حتی قانون اساسی نیز به این دلیل که دلار در اواخر دهه 1700 به معنای دلار خرد شده ی اسپانیایی بود و همه نیز از آن با خبر بودند، آن را تعریف نکرده است.

طبق قانون آمریکا، دلار واقعی سکه ای معادل  371.25 دانه تروا یا همان نقره خوب است.