کاربران اسنپ قادرند بدون پرداخت هرگونه وجه نقد و تنها با امتیازهایی که به واسطه ‌ی استفاده از سرویس‌ های مختلف این اپلیکیشن به دست می‌آورند در این کار خیر شریک باشند.

تمام کودکان، در سراسر جهان حق دارند به مدرسه برود و تحصیل کنند؛

صرف نظر از اینکه در کجا زندگی میکنند و خانواده آن ها چه میزان درآمد دارد.

بدون فراهم بودن امکانات برابر تحصیل برای تمام کودکان یک جامعه، نمیتوان به آینده‌ ی روشن امید داشت.

اما هر ساله عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند تا کودکان زیادی در سراسر جهان از تحصیل باز بمانند.

از مهم ترین عوامل اخیر میتوان به ویروس کشنده کرونا اشاره کرد.

اسنپ نیز با همکاری موسسه‌ ی مردم‌ نهاد "بنیاد کودک" قصد دارد در این طرح از دانش ‌آموزان با استعدادی که به دلایل مختلف، نان‌آور خانواده را از دست داده‌اند و معضلات اقتصادی می‌تواند بهانه‌ ای برای ترک تحصیل آنان شود حمایت کند.

اسنپ به ازای هر ۲۰۰۰ امتیاز اهدایی شما در بخش نیکوکاری، ۵ هزار تومان به حساب موسسه‌ ی بنیاد کودک برای اجرای این طرح واریز میکند.