بر اساس مصاحبه‌ها و اطلاعات به دست آمده، برای انجام این فرآیند از یک اکانت تایید شده برای جعل هویت اکانت هدف نیاز است.

کلاهبرداران نام، تصویر و بیوی اکانت سوژه را روی اکانت خود ثبت میکنند و سپس آن را به مدیران اینستاگرام گزارش میکنند تا به عنوان جعل اکانت حذف شود.

به نظر میرسد تا زمانی که عکس یک انسان در تصویر پروفایل اکانت سوژه وجود داشته باشد، این روش کار کند و پاسخ مثبتی توسط اینستاگرام برای مسدود کردن حساب باشد.

این تجارت نوپا کاربری برای این کلاهبرداران بسیار پردرآمد بوده است.

یکی از آن ها میگوید مسدودسازی اکانت‌ها تقریبا یک کار تمام وقت محسوب می‌شود و در یک ماه درآمد دلاری پنج رقمی را برایمان به ارمغان می‌آورد.

اما مدیران اینستاگرام هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این مورد واکنشی نشان نداده اند، هرچند اعلام شده که آن‌ ها در حال بررسی سایت‌ های ارائه ‌دهنده خدمات مسدودسازی حساب ها هستند. اینستاگرام از کاربران خواسته تا اکانت‌های مشکوک به فعالیت در این زمینه را به این شرکت گزارش کنند.