بنا بر گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی عملکرد انحصارطلبانه ی گوگل در حوزه ارائه خدمات جستجو، تبلیغات و مرورگرهای اینترنتی و غیره است و همچنین از مایکروسافت درخواست کرده تا اسنادی را در این زمینه به دادگاه ارائه کند.

هرچند مایکروسافت از این کار امتناع کرده است و تاکنون اسناد و مدارکی به دادگاه ارائه نشده.

شرکت گوگل اظهار میکند این اسناد نشان میدهند که آیا مایکروسافت از رقابت با گوگل منصرف شده یا اینکه عملاً نتوانسته رقابت موفقی با آن را داشته باشد.

در واقع تماماین اسناد ممکن است به رد ادعای دادگاه در زمینه انحصارطلبی گوگل کمک کنند.

هرچند مایکروسافت هنوز هم حاضر به ارائه آن مدارک به دادگاه نشده است.

گوگل همچنین اظهار داشت که ۱۹ تن از کارکنان مایکروسافت، پست‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌ های مرتبط با این پرونده قضائی دارند.

اما باز هم مایکروسافت جلوی بررسی و تحقیق در این زمینه را گرفته است و می‌گوید قبلاً اسنادی را در ارتباط با این پرونده در اختیار دادگاه گذاشته و همچنین گوگل هیچ دلیل قانع کننده ‌ای ارائه نکرده که ثابت کند چرا ارائه فایل‌ های ذکر شده ضروری است.