طی چند روز گذشته، روسیه شکایتی علیه واتس اپ را به ثبت رساند زیرا این پیام رسان ذخیره اطلاعات کاربران روسی را در این کشور انجام نداده و حقوق کاربران را زیر پا گذاشته است.
هرچند شرکت فیس بوک تا کنون اظهار نظری درباره ی این موضوع نکرده است.

همچنین روسیه طی فرایندهای قانونی علیه واتس اپ، دادگاهی در روسیه تشکیل داده و جریمه ای ۳ میلیون روبلی برای گوگل وضع کرده؛ زیرا معتقد است این شرکت قوانین مربوط به اطلاعات شخصی کاربران را نقص کرده است.
از سوی دیگر در همین دادگاه روند های دادرسی علیه فیس بوک و توئیتر نیز به همین اتهام در جریان است.

اگرچه تاریخ معین دادرسی برای واتساپ مشخص نیست اما با توجه به اسناد موجود، ممکن است دادگاه جریمه ای بین یک تا ۶ میلیون روبل را برای واتس اپ تعیین کند.

این پرونده های حقوقی و شکایات، بخشی از کشمکش وسیع‌ تر بین روسیه و شرکت‌های بزرگ فناوری را به نمایش میگذارد.
دولت این کشور اخیراً به طور دائم شبکه‌های اجتماعی را به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع جریمه میکند و تمام تلاشش را میکند تا این شرکت ‌های خارجی فناوری را وادار کند تا دفاتری در روسیه افتتاح کنند.