اغلب این داستان ها، از روی شایعات و افسانه ها گفته شده اما تعداد چشم گیری از آن ها، مانند ماجرای مرگ الیسا لم، کاملا واقعی و دارای مدارک و شواهد است. (برای مطالعه این داستان، روی نام الیسا لم کلیک کنید).
اغلب مردم فکر میکنند نام کریپی پاستا برگرفته شده از creepy به معنای ترسناک و pasta به معنی پاستا (نام نوعی غذا) است در صورتی که این نام برگرفته شده ازcopy paste است!

در سال های اخیر، محتواهای داستان های کریپی پاستا، موجب خودکشی افراد بزرگسال و کودکانی شده که در معرض دریافت این داستان ها بوده اند.

از معروف ترین مثال های داستان های کریپی پاستا که احتمالا همه ی شما درمورد آن ها شنیده اید، میتوان به کارکتر ترسناک اسلندرمن، آزمایش خواب روسیه، عروسک های لولیتا و چالش مومو اشاره کرد.

یک نمونه از داستان های کریپی پاستا در مورد ویدیوی زنی بود که اولین بار در پایتخت چین دیده شده بود اما هیچ عکس و یا سرنخ دیگری در این باره جز تعدادی شاهد که از شهر هار مختلف به جز پایخت انرا تایید کردند وجود ندارد.
گفته میشود در ساعت 12 شب در پایتخت چین زنی دهان پاره شده، هنگامی که یک قیچی بسیار بزرگ در دست داشت در خیابان درحال تردد بود. به مردم توجهی نمیکرد و در تاریکی ناپدید شد.
بعد از ان شب در شهرهای مختلفی بارها این زن دیده شده و باعث ترس خیلی از مردم شد اما از سال 2003 تا به امروز دیگر اثری از او نبود .
این ماجرا ابعاد کامیک و کریپی پاستای زیادی به خود گرفت که در اخر به این زن نام kuchisake-onna را دادند .
هرگز کسی داستان واقعی و ماجرای پشت این زن عجیب را نفهمید .
در داستان کریپی پاستا و ساختگی این زن، گفته شده اگر او شمارا ببیند و از شما بپرسد ایا من زیبا هستم، اگر شما بگویید زیبا هستی ، دهان شمارا نیز با قیچی پاره میکند و میگوید اگر زیبا هستم باید شبیه من زیبا باشی. اگر بگویی زیبا نیستی شمارا با قیچی خواهد کشت.