درواقع عملیات ماینینگ (استخراج) رمز ارزها، حتی با احتساب دستگاه های غیرمجاز، حدود 600 مگاوات برق مصرف میکند و این درحالیست که مصرف روزانه ی برق در سراسر کشور حدود 40000 مگاوات است!

در طی چندماه اخیر، تعرفه برق ماینینگ ارزهای مجازی و رمز ارزها، حدودا 2برابر شده و بهای هر کیلووات برق مصرفی از 9650 به 16574 ریال رسیده.

درواقع بالاترین تعرفه برق در ایران، مربوط ب صنعت ماینینگ و استخراج رمز ارزهاست. همچنین این تعرفه فاصله بسیار زیادی با تعرفه سایر کشورها دارد.حدود 3 الی 4 درصد ماینینگ و استخراج رمز ارزها در کل دنیا در ایران انجام میشود.

چین با حدود 70 درصد ماینینگ، رتبه ی اول در جهان را داراست.به نقل از یکی از کارشناسان، ماینینگ را نمیتوان به عنوان دلیل اصلی قطعی برق در این روزها تلقی کرد، ماینینگ تنها یکی از علل کمرنگ این قطعی هاست.