اعتماد به نفس آرامش بیشتری را برای انسان به ارمغان می آورد و کمک می کند تا بزرگترین و دشوارترین کارها و مسئولیت ها را انجام دهد. با اعتماد به نفس بیشتر، این حس در فرد به وجود می آید که می تواند هر کاری را که بخواهد می تواند انجام دهد.

تقویت حس اعتماد به نفس، کار سختی نیست فقط به پشتکار، صبر، جدیت و ذکاوت نیاز دارد. بنابراین با عجله و شتاب نمی توان اعتماد به نفس را افزایش داد. دودلی و ترس به خود راه ندهید. با سستی و بی ارادگی خود مبارزه کنید. اگر تصمیم درستی را نگیرید باید بدانید که در ورطه شکست و نابودی افتاده اید.

اراده خودتان را تقویت کنید.
در برابر اهدافتان پافشاری کنید. با اعتماد به نفس بیشتر قدرت شما برای رویارویی با مسائل چند برابر خواهد شد. شما می توانید هر برنامه ای که دارید اجرا کنید و خودتان انتخاب کنید که فرد با اراده ای باشید. این انتخاب به ادراک و شعور شما بستگی کامل دارد.

بین انگیزه و اراده ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
بین انگیزه فرد و میل و اراده شخص، ارتباط و وابستگی خاصی وجود دارد و این ارتباط یاری دهنده شما خواهد بود تا به هدف هایتان نزدیک و نزدیک تر شوید. بر هدفی که دارید اصرار کنید و آن هدف را در ضمیر و باطن خود ثبت کنید و از این کار حس رضایتمندی داشته باشید. همین احساس رضایت اعتماد به نفس می آورد تا شما هرگز کاری را نیمه کاره رها نکنید.

انسان همواره خواهان آن است که خودش را از بدی ها و گرفتاری ها نجات دهد و به خوشبختی و کامیابی برسد. او به دنبال ثروت، قدرت، علم و آرامش بیشتر است. آن چه که مهم است خواست و اراده فرد می باشد.

در راه رسیدن به اهدافتان از هیچ تلاشی دست نکشید.
در هنگامی که شما تصمیم به انجام کاری بزرگ و دشوار می گیرید، احساس می کنید که ناگهان نیرویی عظیم شما را در بر گرفته و شور و شوقی وصف نشدنی در دل دارید. اما ناگهان این شور و شوق اولیه فروکش می کند و باز همان احساس سردی و خمودگی سراسر وجودتان را در بر می گیرد. درست در همین زمان است که شما باید قدر زمان و فرصت های خود را دریابید. با افکار مثبت از پراکنده شدن نیرو و توانتان جلوگیری کنید.

اغلب خواست ها و آرزوهای ما دچار ابهام و پیچیدگی می شوند. در این هنگام بایستی هوشمندانه عاقبت کار را بسنجیم و پیش بینی کنیم و سود و زیان خود را در نظر بگیریم.

خواسته هایتان را مدام با خودتان تکرار کنید.
گاهی برای این که فکر خلاقانه و جدیدی در ذهن تثبیت شود، باید تکرار شود. این روش در تبلیغات استفاده می شود. نخستین بار که یک آگهی را می بینیم، شاید تاثیری بر روی ما نداشته باشد اما وقتی بارها و بارها تکرار شود و در رسانه های مختلف آن آگهی را ببینیم، در ذهن ما تثبیت می شود و ما حتی خریدار آن هم خواهیم شد.

آن قدر خواسته هایتان را در ذهنتان تکرار کنید تا به این کار عادت کنید. قدرت تکرار به حدی است که حتی شما می توانید خصلت ها و عادات نیکو مثل شجاعت، جوانمردی، ادب و... را با همین روش در وجودتان نهادینه کنید.