یکی از جدیدترین مفاهیم که در حوزه طراحی محصول، بازاریابی و فروش و بطور کل در راه اندازی یک کسب و کار و فروش محصول اهمیت دارد، مفهومی به نام تجربه کاربر(User Experience) یا تجربه کاربری است. در زیر بیشتر درخصوص تاریخچه، تعاریف و عوامل تاثیرگذار بر تجربه کاربر یا تجربه کاربری توضیح داده می شود. شکل گیری اصول تجربه کاربری را می توان از لحاظ عملی و کاربردی به عصر صنعتی و چند قرن اخیر نسبت داد؛ یعنی زمانیکه ماشین آلات و محصولات بصورت انبوه تولید شدند و نیاز به درک و گرفتن بازخور از مشتریان به منظور توسعه و بهبود فناوری ها، سیستم ها و نهایت محصولات/خدمات ضروری شد. اما واژه تجربه کاربر(User Experience) اولین بار در اواسط دهه 90 میلادی توسط دونالد نورمن بکار برده شد. البته منظور او از مفهوم تجربه کاربر(UX) در ابتدا حرکت به سمت عوامل تاثیرگذار در کنار پیش شرط های رفتاری (مورد نیاز در طراحی و عرضه محصول) بود. در حال حاضر مفهوم تجربه کار با کمی تغییر نسبت به منظور مبدع این مفهوم به معنای دیدگاه ها و احساسات یک شخص نسبت به یک محصول، سیستم یا خدمت است. این مفهوم بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربرد دارد و شامل جنبه های کاربردی، تجربی، تاثیرگذار و ارزشمند تعامل انسان با یک محصول در حوزه فاواست. تجربه کاربری(UX) جنبه های مختلفی از یک محصول، سیستم یا سرویس از جمله سودمند بودن، راحتی استفاده و کارایی آن را شامل می شود. مفهوم تجربه کاربری در عمل و به ذات یک مفهوم انتزاعی و نسبی است؛ زیراکه در اصل درک یک فرد و نگرش و تفکر او نسبت به یک سیستم/محصول/خدمت را نشان می دهد. همچنین در حوزه های مختلف تجربه کاربر بطور پویا متغیر است، زیرا شرایط استفاده از محصولات، سیستم ها و خدمات مختلف و در حال تغییر هستند و حیطه کاربرد یک محصول/خدمت/سرویس در حال گسترش هستند. در تعریف سازمان جهانی استاندارد(ISO)، تجربه کاربر درک/برداشت و واکنش یک فرد ناشی از استفاده یا آنچه از استفاده یک محصول/سیستم/خدمت انتظار دارد، تعریف شده است. در این تعریف تجربه کاربر شامل احساسات، عقاید، ترجیحات، برداشت ها، واکنش های فیزیکی و روانی، رفتار ها و دستیافت هایی که قبل، طی و بعد از استفاده از یک محصول/سیستم یا خدمت می شود. تجربه کاربر بطور عام برای همه نوع محصولات، خدمات و سیستم ها کاربرد دارد و شرکت های مختلف در صنایع مختلف در حال کار بر روی بهبود تجربه کاربر هستند؛ البته به دلیل ماهیت محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که شامل استفاده مستمر از یک وبسایت، اپلیکیشن یا سیستم می شود، این مفهوم بیشتر در این حوزه نمود یافته است. لازم به ذکر است که تجربه کاربری تنها به طراحی یک محصول و بهینه سازی ویژگی های کاربر پسند یک محصول نیست، بلکه خدمات پشتیبانی و جانبی یک محصول را شامل می شود. برای مثال شرکت اپل بر روی بسته بندی محصولات خود کار کرده است تا خریدار/کاربر محصولاتش هنگام باز کردن جعبه محصول برای بار اول تجربه خوبی داشته باشد. چهار عامل مهم در طراحی یک تجربه کاربری مناسب را می توان موارد زیر برشمرد: - برطرف کردن نیازهای کاربر: یعنی محصول/خدمت شما در درجه اول باید نیاز خریدار/کاربر را برآورده سازد. - کاربر پسند بودن و سهولت در زمان استفاده از محصول - جذابیت؛ یعنی زیبایی، جذابیت استفاده و منظم و قاعده مند بودن - درگیر کردن کاربر با محصول یعنی طراحی محصول به گونه ای باشد که کاربر در زمان استفاده از محصول لذت ببرد.